آثار تاریخی کشور بدون حریم مصوب

یک کارشناس ارشد میراث فرهنگی کشور با انتقاد شدید از کم کاری سازمان میراث فرهنگی در تعیین حرائم آثار تاریخی، معتقد است عقب ماندگی ما در تعیین حرائم آثار تاریخی دلیلی جز تنبلی و کاهلی مدیران میراث فرهنگی کشور ندارد. محمدحسن محبعلی گفت؛ «با وجود اینکه تعیین حریم برای آثار تاریخی بسیار مهم است اما در این حوزه بسیار عقب هستیم، دلیل این عقب افتادگی هم تنها کاهلی و تنبلی مدیران میراث فرهنگی کشور و اهمیت ندادن به این موضوع است.» محبعلی معتقد است در دوره های گذشته مدیریت میراث فرهنگی حساس تر و دقیق تر به این موضوعات نگریسته می شد. طبق یک آمار کلی در سال ١٣٧٨ تعداد آثار ثبتی ٢۵٨١ اثر است که از این تعداد ۴٢٧ اثر دارای حریم مصوب هستند یا به عبارتی درصد حرائم مصوب نسبت به آثار ثبت شده در آن سال ۵۴/١۶ درصد بود که در سال های بعد با رشد سرعت ثبت و کم کاری در تعیین حریم این درصد به شدت کاهش پیدا کرد. چنان که در سال ٨۴ با ١۵٣٨۴ اثر ثبتی و ١٢۴١ حریم مصوب به ٠٧/٨ درصد رسید و هم اکنون که سال چهارم مدیریت فعلی میراث فرهنگی است، درصد حرائم مصوب نسبت به آثار ثبتی به ٢٣/۶ درصد رسید و با وجود ٢۶۵٧٣  اثر ثبتی تنها ١۶۵٠ اثر حریم مصوب دارد. محبعلی از مدیران سابق میراث فرهنگی کشور با ابراز تاسف از تقلیل درصد حرائم مصوب نسبت به حجم آثار تاریخی ثبت شده گفت؛ «تعیین حریم جنبه حفاظتی دارد، به این معنا که حریم مصوب ضوابطی را در پی دارد که اجازه نمی دهد حواشی اطراف اثر به اثر تنه بزند.»وی با ذکر مثالی افزود؛« هنگامی که برای یک اثر حریم تعیین نشود، در کنار آن حتی پادگان هم که در زمان جنگ مورد تهاجم دشمن است، ساخته می شود و اثر را در معرض نابودی قرار می دهد.»محبعلی اظهار داشت؛ «هم تعیین حریم و ضابطه برای آن و هم طراحی داخل آن بر عهده سازمان میراث فرهنگی است.» وی با انتقاد از پیامدهای منفی عدم تعیین حریم برای آثار تاریخی گفت؛ «نتیجه عدم تعیین حریم برای آثار تاریخی به وضوح در کنار این آثار قابل مشاهده است، چنان که حتی در حریم درجه یک آثار تاریخی برج ساخته و اتوبان کشیده اند و خود اثر در میان سازه های جدید در حال نابودی است. به عنوان مثال میدان فردوسی نه تنها به عنوان یک میدان تاریخی بلکه به عنوان نماد فردوسی در تهران شناخته می شود اما در کنار میدان برج ساخته شده و مجسمه و میدان آن در کنار این برج حقیر شده اند. این اتفاق از پیامدهای عدم تعیین حریم است که البته این مورد از پیش پاافتاده ترین موردهاست. نمونه هایی داریم که در کنار آثاری خاص مثل مسجدجامع برج می سازند و اتوبان می کشند که همه به دلیل عدم تعیین حریم است.»وی با اشاره به اینکه در تعیین حریم بسیار عقب هستیم، تاکید کرد؛ «آثار جدیدی که ثبت می شوند، ضوابط حریم ندارند، تنها ضوابط عرصه آنها ابلاغ می شود بنابراین هر سازمانی به راحتی در کنار آثار تاریخی بدون ضابطه حریم، عملیات عمرانی انجام می دهد.»
منبع : سایت روزنامه اعتماد
#147007>http://www.etemaad.ir/Released/88-03-10/213.htm#147007
/ 0 نظر / 23 بازدید