اولین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست

به همت گروه علمی آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور

اولین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست

در هفته منابع طبیعی، پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه 1388

در محل

تهران، بزرگراه یادگار امام، خیابان زنجان شمالی

مجتمع فرهنگی ورزشی شهید شوشتری (منطقه 2)  

برگزار می گردد

محورهای نمایشگاه:

ترویج و اشاعه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف

ارتقای آگاهی های زیست محیطی به منظور حفظ هر چه بیشتر محیط زیست

و

تنویر افکار عمومی در خصوص استفاده بهینه از منابع طبیعی و انرژ های تجدید پذیر و پایدار

 

/ 0 نظر / 23 بازدید