روز جهانی بیابان زدایی و پیام دبیرکل سازمان ملل

ایرن- دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی17 ژوئن 2010 برابر با 27 خرداد 1389گفت هنگامی که از سرزمین های خشک حفاظت می شود و آنها به حال اول باز گردانیده می شوند، امنیت غذایی تقویت می گردد، به فقرا کمک می شود تا در سرنوشت خود دخیل باشند، و پیشرفت به سوی دستیابی به آرمان های توسعه هزاره تسریع می گردد.

 

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

بیش از یک میلیارد مردم فقیر و آسیب پذیر در سرزمین های خشک جهان زندگی می کنند، جایی که تلاش ها برای دستیابی به آرمان های توسعه هزاره با چالش های منحصر به فرد رو به رو است و به همین دلیل عقب مانده است.

تقریبا سه چهارم مراتع نشانه های بیابان زایی را بروز می دهند. در چهل سال اخیر، نزدیک به یک سوم زمین های حاصلخیز جهان بی حاصل شده و اغلب به صورت متروک رها شده اند. تنش مداوم ناشی از خشکسالی، قحطی و فاحش تر شدن فقر، خطر ایجاد فشارهای اجتماعی را به وجود می آورد و عکس العمل آن ایجاد بالقوه مهاجرت غیرداوطلبانه، گسستگی جوامع، عدم ثبات سیاسی و نبرد مسلحانه است. به راستی، آسیب پذیری انسان در برابر محیط زیست و اجتماع با قوت و تقارنی غیر معمول در سرزمین های خشک جهان به همراه هم بروز می کنند. تغییرات آب وهوایی چنین فشارهایی را صرفا تشدید خواهد کرد.

در این سال بین المللی تنوع زیستی، باید به خاطر داشته باشیم سرزمین های خشک، نواحی سرشار از گوناگونی زیستی و بارآوری هستند. مبنا و منشاً سی درصد محصولاتی که در هر گوشه دنیا کشت می شود و به مصرف می رسد در سرزمین های خشک بوده است. تنوع زیستی خاک زمین های خشک همچنین نقش قابل اهمیتی در تبدیل کربن جوی به کربن زیستی دارد - یعنی بزرگترین ذخیره کربن زیستی.

هنگامی که ما از سرزمین های خشک حفاظت کرده و آنها را به حال اول باز می گردانیم، در آن واحد در جبهه های متعددی جلو افتاده ایم: امنیت غذایی را تقویت کرده ایم، پاسخگوی تغییرات آب و هوایی بوده ایم، به فقرا کمک کرده ایم در سرنوشت خود دخیل باشند، و پیشرفت به سوی دستیابی به آرمان های توسعه هزاره را تسریع کرده ایم. در این روز، اجازه دهید تعهد خود در مبارزه با بیابان زایی و فرسایش زمین و کاستن از تاثیرات خشکسالی را تجدید نماییم؛ و اجازه دهید تصدیق کنیم که بها دادن به خاک بها دادن به زندگی است.

منبع: خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران (ایرن)

http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=2906

/ 0 نظر / 45 بازدید