فرا رسیدن نوروز                                 

                                   

     و آغاز سال 1389                                   

               سالی که تعداد بیشتری از ما                        

                              با تلاشی افزونتر             

                                           برای

           

                             حفاظت از محیط زیست

                                                      حمایت از صلح پایدار

                                                         و

                                                                    پاسداری از ارزشهای فرهنگ بشری

 

                                                                              گام بر خواهیم داشت

 

بر همگان فرخنده باد

/ 0 نظر / 18 بازدید