توسعه پایدار چیست؟

1- "بیانیه ریو" یا "منشور زمین" که شامل 27 بند است واصول اساسی مربوط به حقوق ورفتار کشورها را نسبت به محیط زیست وتوسعه پایدار بیان می نماید بصورتی که حیات نسلهای آتی بشر وسایر موجودات زنده تضمین گردد. "بیانیه ریو" جامع تر وفراگیرتر از بیانیه استکهلم وبیانیه محیط انسانی می باشد.

 2- "کنوانسیون تنوع گونه های زیستی" که به تایید اکثریت کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رسید وهدف آن حفظ گونه های متنوع بیولوژیکی در سطح جهان می باشد.

 3- "کنوانسیون تغییرات آب وهوا" که اهداف و برنامه های اجرایی برای حفاظت کره زمین در برابرتغییرات آب وهوا از جمله تولید گازهای گلخانه ای وکاهش لایه ازن را مطرح نمود. اولین اجلاس کشورهایی که کنوانسیون را به تصویب مراجع قانونگذاری در کشورهای خود رسانده بودند در مارس 1995 در برلین تشکیل گردید.

4- "اصول جنگل" که به لحاظ نداشتن زمینه کافی به صورت کنوانسیون مطرح نشد بلکه بصورت اصولی برای حفاظت از جنگلها برای موازنه آب وهوایی جهان ارائه گردید.

5- "دستور کار21" که به مفهوم دستور کار جهان برای قرن 21 می باشد. عواملی که در"دستور کار 21" بعنوان عوامل موثردر توسعه پایدار مطرح گردید عبارتند از: اصلاح تجارت بین المللی مبتنی بر عدم تبعیض- مبارزه با فقر- تغییر الگوی مصرف - برنامه ی کنترل جمعیت - حمایت از سلامت انسان - تامین مسکن مناسب برای انسان -تفلیق امور توسعه ی محیط زیست- حفاظت از اتمسفر- بهره برداری مناسب از زمین - مبارزه با نابودی جنگل ها - کویر زدایی - توسعه ی کوهستان ها-توسعه کشاورزی پایدار- حفظ تنوع گونه های زیستی- بیوتکنولوژی پایدار- حفاظت ومدیریت منابع آب- مدیریت مواد شیمیایی سمی-مدیریت ضایعات خطرناک- مدیریت زباله های جامد وخطرناک- مدیریت زباله های اتمی علاوه بر برنامه های فنی تقویت گروههای مهم اجتماعی شامل زنان جوانان مردم بومی سازمانهای غیردولتی مقامات محلی کارگران وکشاورزان نیز از اجزای برنامه جامع توسعه پایدار محسوب گردیده وپیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. باتوجه به گسترده بودن برنامه های محیط زیست وتوسعه شیوه های اجرایی برای تحقق اهداف پیش بینی گردیده است که شامل منابع مالی ومکانیزمها انتقال دانش فنی همکاریهای علمی برای توسعه پایدارآموزش عمومی ظرفیت سازی در کشورها ایجاد نهاد های بین المللی پیش یبنی ابزار قانونی وتوسعه بانک اطلاعاتی زیست محیطی می باشد. توسعه پایدار که زیربنای فکری برنامه های اجلاس زمین می باشد گستردگی امور را در سطح ملی وبین المللی نشان می دهد. گستردگی مسائل شامل امور اقتصادی اجتماعی فرهنگی وتکنولوژیکی ونیاز به برخورد جامع در سطح ملی وبین المللی دارد. توصیه های بعمل آمده تدوین "استراتژی ملی توسعه پایدار" کشورها اهداف اصول وبرنامه های ملی را درقالب توصیه های جهانی و باتوجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی هر کشور ارائه نموده و راهنمای برنامه ریزی اجرایی خواهد بود.   

مطلب از: خانم رامونا صدایی

عضو کمیته نوجوانان و جوانان جمعیت دوستداران محیط زیست (طبیعت یاران)

 

 

/ 2 نظر / 404 بازدید
محیط زیست محدث نوری

سلام از تبادل لینک با شما خوشحال می شوم اگر موافق بودید لطفا به این آدرس مراجعه و از قسمت نظرات مرا هم با خبر کنید www.ma87.blogfa.com

همراه شما

با سلام حتما خبر قطع مجدد درختان بلوط را انبوه ترین مکان خود یعنی کوه دنا شنیده اید.از شما و تمامی فعالان محیط زیست و دوستداران این آب و خاک درخواست میکنم با پوشش وسیع این خبر برای جلوگیری از این کشتار فجیع تلاش کنیم .آیا لوله های گاز باید از وسط انبوه ترین بخش جنل های زاگرس کشیده شوند؟