نخستین همایش هفته اصفهان

این همایش با حضور جمعی از دانشمندان و پیشکسوتان دوستدار اصفهان در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری طی دو نشست تا ظهر به طول انجامید.

در نشست اول که اعضای هیات رئیسه آن آقایان دکتر عبداللهی(استاد تاریخ دانشگاه اصفهان)، مهندس درویش (رئیس انجمن مهندسان معمار و شهرساز اصفهان) و دکتر علیرضا قهاری (رئیس انجمن مفاخر معماری ایران) بودند، ابتدا آقای حشمت اله انتخابی دبیر اجرائی همایش و مدیرعامل جمعیت دوستداران محیط زیست (طبیعت یاران) به ایراد سخنرانی پیرامون نقش فلکی قوس و سیر تغیرات و تبدیل آن به نقش سردر بازار قیصریه پرداخت.

  

آقای حشمت اله انتخابی  و  آقای محمدعلی موسوی فریدنی

سپس استاد محمدعلی موسوی فریدنی، پژوهشگر، نویسنده و مترجم، پیرامون نماد اصفهان بر سردر بازار قیصریه و معانی فلسفی و تحلیل این نماد از منظر اسطوره شناسی ایراد سخنرانی کرد.

 

خانم مهوش عالمی  و  خانم فریار جواهریان

در ادامه برنامه طی نشست دوم که اعضای هیات رئیسه آن عبارت بودند از آقایان دکتر شفقی (استاد جغرافیای دانشگاه اصفهان)، مهندس  منتظر (استاد معماری و شهرسازی دانشگاه هنر)، دکتر جبل عاملی‌(رئیس گروه معماری دانشگاه خوراسگان) و مهندس قریشی (مهندسان مشاور اتک)، خانم دکتر مهوش عالمی (اصفهان شناس و استاد معماری) پیرامون باغهای ایرانی در زمانهای سلجوقی و صفوی بوی‍ژه باغهای تاریخی سلطنتی اصفهان سخنرانی کرد و سپس خانم مهندس فریار جواهریان (پژوهشگر معماری بویژه در زمینه باغهای ایرانی) در صحبتهای خود به بررسی شاخصهای مربوط به معماری پایدار و اهمیت این شاخصها در معماری و شهرسازی نوین پرداخت.

همایش با دو نشست کارگاهی تحت عنوان «باغها و مادیها» با مسئولیت خانم دکتر عالمی و آقای مهندس قریشی و همچنین کارگاه «معماری پایدار» با مسئولیت خانم مهندس جواهریانبا حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و علاقمندان، تا بعد از ظهر ادامه یافت.

عکسها از: دکتر شاهین سپنتا

/ 1 نظر / 78 بازدید
محمد

سلام همساده های طبیعت یار. قبول نیست شما خیلی کم به من سر می زنی. محمدرضا زادهوش [گل][گل][گل][گل][گل]